Välkommen till COOP

COOP i Galleria Telgehuset, Södertälje

Våra medlemmars åsikter och synpunkter är oumbärliga när vi utvecklar och förbättrar

Coop ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Därför arbetar vi aktivt för en långsiktigt hållbar konsumtion. Det innebär att vi värnar om människors och djurs hälsa och inte i onödan tär på naturens resurser.

Vårt arbete har bland annat resulterat i Sveriges största sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter.